Keuring

Na de twee jaarlijkse keuring door Lloyds is de ketel weer in elkaar gezet.
Vervolgens is deze weer in de boot terug geplaatst. De nieuwe fundatieplaat voor de stoommachine vordert gestaag en is pas gemaakt in de boot. Middels laser is de krukas uitgelijnd met de schroefas en het pompenblok. H

ierna zijn de gaten voor de krukas en de machine in de fundatieplaat geboord. Als het een beetje meezit moet de machine nu ook beter gaan lopen.