Dordt in Stoom 2014

Dordt in Stoom 2014
Eind maart is de Phoenix weer te water gelaten na een winter zonder grote reparaties en aanpassingen. In april hebben we een kleine proefvaart gemaakt om de installatie na de winter te testen. Alles werkte naar behoren en is gereed voor een nieuw seizoen. Het idee was om deel te nemen aan het evenement Dordt in Stoom, eind mei. Maar dan zonder de Phoenix, deze is minder geschikt om op die locatie te varen. De grote scheepvaart op de rivieren en het zeer kleine binnenwater gebied leent zich hier niet voor. De stoomketel in de Phoenix is origineel van een stoompomp en is zonder aanpassingen in de boot geplaatst. De mogelijkheid bleef zo open om deze weer terug te bouwen naar de originele staat als stoompomp. De beslissing was snel genomen. Na een uurtje sleutelen stond de ketel naast de boot en werd de machine weer aan de ketel gemonteerd. Het werken met de pomp is aanzienlijk zwaarder als een rondje varen, maar het heeft toch een erg leuk weekend opgeleverd, met erg veel publieke belangstelling. We gaan mogelijk nog naar de stoom- en dieseldagen op 14 en 15 juni bij het smalspoor in Valkenburg met de stoompomp. Daarna wordt de ketel weer in de boot gezet voor het tweede deel van het seizoen en gaan we weer varen!