warmtewisselaar

Het water wat in de ketel wordt opgewarmd tot stoom (plm. 170 gr.) wordt na de arbeid in de machine weer afgekoeld tot condensaat. Dit condensaat wordt weer teruggepompt in de ketel en heeft dan een temperatuur van ongeveer 50 graden. Het telkens weer opwarmen van het voedingswater van 50 naar 170 graden kost veel brandstof. Dat moet anders kunnen... Er is een warmtewisselaar gemaakt die geplaatst wordt in de leiding van de afgewerkte stoom welke uit de machine komt. Juist op die plek omdat de stoom op die route afgekoeld moet worden tot condensaat en het daar geen extra brandstof kost. Na metingen is gebleken dat die leiding ongeveer 90 graden is. Er is dus in theorie zo'n 40 graden winst te boeken. In de warmtewisselaar zit een koperen leiding van bijna twee meter (!!) tot een spiraal gebogen. Deze spiraal wordt verwarmt door de afgewerkte stoom. Binnenkort monteren en kijken of het gewenste effect gehaald wordt.