Stoomverdeling

De stoommachine was voorzien van een bakschuif en excentrieken waarbij sprake was van een volle druk machine. De zuiger kreeg over de gehele slag verse stoom toegevoerd. Tijdens de proefvaart bleek dat dit een groot stoom en dus water verbruik tot gevolg had. De machine moest zuiniger en uiteindelijk Co2 neutraal worden. De eerste stap hierin is het maken van een nieuwe bakschuif en excentrieken. Nu kunnen we er een expansie machine van maken. In een latere fase volgt er een condensor en voeding water voorverwarmer.

.

Phoenix Phoenix
Phoenix Phoenix