Indicateur

De machine van de Phoenix heeft aan de indicateur gehangen. In dit geval een electronische indicateur welke metingen heeft verricht van het druk verloop in de cilinder, boven en onder de zuiger. De slag van de machine is middels een touwtje aan het kruishoofd opgenomen. Aan de boven en onderzijde van de cilinder is een druksensor geplaatst. Het druk verloop boven en onder de zuiger is uitgezet naar de slag waarvan de data middels het touwtje op het kruishoofd is vastgelegd. Op verschillende vullingen, door de schaarhandel van de omkeerbeweging te verplaatsen, is van de machine het drukverloop gemeten. Deze gegevens worden nader uitgewerkt zodat er hopelijk een goed inzicht wordt verkregen hoe de machine staat afgesteld. De eerste gegevens zijn in een grafiek gezet, hierbij is een duidelijk verschil te zien in het verloop boven en onder de zuiger. Uiteindelijk is het de bedoeling dat deze beide waarden gelijk zijn en het juiste verloop hebben. Van het meet proces is een korte film gemaakt: https://youtu.be/UPMWqw-Z-_E